Brněnské ŽidovkyMOBA, Brno 2014, ISBN: 978-80-243-5554-2

 Na pozadí historických událostí, kdy se v Brně v roce 1350 usadil mladý moravský markrabě Jan Jindřich snažící se zachránit své klatbou ohrožené manželství s Markétou Opavskou, se odehrává příběh rodiny brněnského rabína Izáka a jeho schovanky Hester. V Evropě již několik let probíhají protižidovské pogromy a neklid se šíří i do Českého království. Žid Mordechaj a jeho dcera Noba přežili dva pogromy, jeden ve Špýru a jeden v Chebu, a chtějí se usadit v Brně, kde zatím žili Židé a měšťané ve vzájemné toleranci a spolupráci na udržení pořádku na obou stranách. Arcibiskup Arnošt z Pardubic však před pár měsíci vyobcoval církevním nařízením Židy ze společnosti jako příčinu všeho zla. Podaří se markraběti udržet v Brně nadále pořádek, nebo vyprovokují kněží neklidné Brňany zkroušené posledním morem k protižidovskému pogromu? Blíží se kritický den, Velký pátek, který prověří vztahy všech Brňanů.

Tuto knihu jsem s láskou věnovala svému tatínkovi Jiřímu.