Ženy na pranýřiHistorický román, MOBA, Brno 2013, ISBN: 978-80-243-5287-9

Další historický román z cyklu Mocní a ubozí Markrabství moravského se odehrává v únoru až červnu roku 1353 a je inspirovaný skutečnými událostmi, které se tehdy staly v Brně.

Příběh se odehrává od února  do června roku 1353. Je inspirovaný událostmi, které se tehdy staly v Brně, a v druhém plánu příběhu se promítají dějiny Čech a Moravy.

V únoru zemřela druhá manželka krále Karla IV. a ten si hned domlouvá sňatek další. V únoru se také narodila dcera Kateřina markraběcímu páru Markétě Opavské a Janu Jindřichu Lucemburskému a hned se plánuje její zasnoubení.

Hlavní linií příběhu je vztah manželů Ferreových a následně soudní proces s Jiřím Ferreem. Jiří Ferreus a jeho mladá žena Kateřina Smelclinová jsou příslušníky bohatých patricijských brněnských rodin. Ferreus se ke své ženě chová i na tehdejší poměry nehorázně.

Druhou linií příběhu jsou osudy brněnského kata Haja. Středověk byl dobou pevných zákonů, a kdo je porušil, býval potrestán. Vždycky však měl přednost nevinný člověk, děti a lidé chudí, takže pokud se člověk vyznal v zákonech, mohl v bezvýchodné situaci pomoci sobě i druhým.

Knihu jsem věnovala s láskou svému synovi Dušanovi.